Lider Haus - Nieruchomości i Finansowanie
Strona główna   |   O firmie   |   Aktualnosci   |   Pytania   |   Słowniczek   |   Praca   |   Mapa strony   |   Kontakt
Lider Haus - Nieruchomości i Finansowanie

 Nieruchomości i Finansowanie          
 Oferty Łomianki Warszawa i okolice

Wyszukaj na stronie
Kursy walut: 1 USD = 3.5633 1 EUR = 4.2038 1 CHF = 3.5965
Aktualna liczba ofert »     Wynajem: 289   
Sprzedaż: 966   
   mieszkania       domy       lokale       obiekty       działki       zgłoś ofertę   
 
   kredyty   
Lider Haus sp. z o. o., ul Brukowa 28A, 05-092 Łomianki
tel.(22) 620 03 66, fax (22) 652 15 05, Dział kredytów tel. (22) 620 03 67
e-mail: biuro@liderhaus.pl
 

KREDYT DLA FIRM »
Kredyty mieszkaniowe w PKO BP »
Kredyty mieszkaniowe w Banku PEKAO S.A. »
Kredyt mieszkaniowy w Alior Banku »
Kredyt hipoteczny EKO w GETIN Banku »
Pożyczka do 150 tys.zł bez zabezpieczenia »
Kredyty mieszkaniowe w Deutsche Bank »
 
 
więcej ofert »

Oferty Warszawa, Łomianki, Łomianki Dolne, Augustówek, Babice Nowe, Babice Stare, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego,Bobrowiec, Borzęcin, Brwinów, Brzozówka, Chyliczki, Ciechanów, Cybulice, Czastków Polski, Czeczotki, Czosnów, Dąbrowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Głusk, Henrysin, Hornówek, Izabelin, Janów, Janówek, Jesionka,Kaliszki, Kampinos, Karolin, Kazuń, Kiełpin, Kierszek, Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Korfowe, Kosewko, Kwirynów, Laski, Latchorzew, Leoncin, Leszno, Lipków, Lubiczów, Łazy, Łomna, Łozia Wólka, Łoziska, Mariew, Marki, Michałowice, Mniszew, Nasielsk, Nowe Grochale, Nowy Dwór Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Palmiry, Piasutno, Pieńków, Pogorzelica, Raszyn, Sady, Sadowa, Sowia Wola, Stanisławów, Stare Grochale, Szymanówek, Truskaw, Umiastów, Wiejka, Wiktorów, Wojcieszyn, Wola Młocka, Wołomin, Wyględy, Wyszków, Zaborów, Zaborówek, Zakroczym, Zawady, Zielonka Wieś,
Słowniczek

A |  B |  C |  D |  E |  F |  H |  I |  J |  K |  L |  O |  P |  R |  S | 

1. Podmiot dominujący
Podmiot, który: a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi lub, b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zaradzających innego podmiotu (zależnego), lub c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności
---------

2. Podmiot powiązany
1)podmiot dominujący w stosunku do emitenta, jednostka z grupy kapitałowej podmiotu dominującego albo małżonka, rodzeństwo, wstępnego, zstępnego lub inna osoba bliska podmiotowi dominującemu, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub jest osobą zarządzającą. 2) inny akcjonariusz (wspólnik) posiadający w chwili przekazania informacji lub w okresie 12 miesięcy przed dniem przekazania informacji co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta (zgromadzeniu wspólników), a także jednostka od niego zależna lub podmiot, w którym jest lub był w tym okresie osobą zarządzającą. 3) jednostka z grupy kapitałowej emitenta. 4) osoba zarządzającaa lub nadzorująca emitenta w chwili przekazania informacji lub w okresie 12 miesięcy przed dniem przekazania informacji, jej małżonka, rodzeństwo, wstępnego, zstępnego lub inną osobę bliską, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub jest osobą zarządzającą .
---------

3. Podmiot zagraniczny
Podmiot będący osobą prawną, osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z siedzibą (miejscem zamieszkania) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
---------

4. Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny - dokument emitenta papierów wartościowych, uwzględniający rodzaj oferty i jej adresata, sposób wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz wymogi obowiązujące na rynku regulowanym, na którym będą notowane te papiery; prospekt powinien zawierać wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta, w tym zakres i sposób sporządzania ujawnianych danych finansowych oraz perspektyw rozwoju emitenta, a także informacje dotyczące przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych; skrót prospektu powinien zawierać zwięzłe informacje o emitencie i papierach wartościowych.
---------

Oferty Specjalne
typ: SPRZEDAŻ
miejscowość: ŁOMIANKI
rodzaj: DOM
pow. całk.: 160 m2
cena: 575 000

typ: WYNAJEM
miejscowość: ŁOMIANKI
rodzaj: MIESZKANIE
pow. całk.: 48 m2
cena: 2 200
więcej ofert »
O firmie   |   Aktualnosci   |   Pytania   |   Słowniczek   |   Praca   |   Mapa strony   |   Kontakt
2007 © Lider Haus
Sprzeda¿ nieruchomoœciPoProstuDom